ALLERGENER GENERELLT OCH ALLERGENER I VÅRA PRODUKTER.

Alla våra produkter fylls kärleksfullt för hand. Inga allergener finns i vårt företag. Vi är mycket noga med att bara de rena produkterna kommer in i förpackningen.

Trots alla vidtagna förebyggande åtgärder och erfarenhet, kan frånvaron av spår av allergiframkallande ämnen inte garanteras till 100%. Föroreningar kan ha inträffat redan på fältet, vid skörd, transport etc.

Våra produkter är förpackade i en miljö som också hanterar nötter, jordnötter, sesam, frö, gluten, soja, mjölk och svavelfrukter.

Tillverkare och hanterare av livsmedel ska kontinuerligt bevaka ny information om allergener, exempelvis genom riktlinjer och rekommendationer från branschorgan och myndigheter. Den nya informationen måste omgående värderas utifrån de förhållandena i den aktuella hanteringen.
Vi har i nuläget (maj 2021) valt att enbart behandla de ämnen som specificeras som allergener i EU-förordningen 1169/2011

Även om jordbrukarna och tillverkarna anstränger sig för att ta bort frön, stenar eller främmande föremål från produkten, kan rester finnas kvar, därför är det ditt ansvar att kontrollera produkten innan konsumtion. Vi kan inte hållas ansvariga för skador som orsakats av frön, stenar eller främmande föremål som finns i produkten.

ALLERGENER: produkten är förpackad i en miljö som också hanterar nötter, jordnötter, sesam, frö, gluten, soja, mjölk och svavelfrukter.

De allergena ämnen och produkter som finns upptagna i LIVSFS 2004:27 och som ingår i produkter och sortiment från Kryddhyllan.nu är:

  • Sojabönor och produkter därav
  • Mjölk och produkter därav
  • Nötter
  • Selleri och produkter därav
  • Senap och produkter därav
  • Sesamfrö och produkter därav

Vi bedömer kontamineringsrisken som mycket liten. Råvarorna lagras i enskilda förpackningar men i samma lokal. All utrustning samt förpacknings mtrl som kommer i kontakt med allergena råvaror rengörs noga efter varje användning.

Allergener i kryddhyllan
Allergener efter 2014
Det hade varit mycket förvirring när den nya livsmedelsinformationen (EU) 1169/2011 trädde i kraft i slutet av 2014. Förordningen krävde i grunden att deklarera de listade allergenerna för att skydda konsumenten. Tyvärr glömde redaktionen att fastställa hur deklarera infödda korskontakter från Origin – medel inom plantager, skörd, torkning eller första bearbetning. Resultatet: vissa leverantörer deklarerade alla allergener, andra ingen av dem. Detta ledde till osäkerhet i grenen!
 
Korsföroreningar och tvärkontakter
Det finns en skillnad: liten men betydande. Tidigare pratade folk allmänt om “Cross Contamination” som betyder kontaminering av allergener. Idag pratar vi om korskontaminering när en allergen och en icke-allergen produkt blandas under (europeisk) produktion. Korskontakter orsakas i ursprunget: på grund av oavsiktlig inmatning av allergener i odlingsländerna, det vill säga på grund av förorenade frön, växtföljd eller vindblåsning).
 
Ingen risk för korskontaminering längre?
Risken för korskontaminering i europeiska livsmedelsproduktioner är relativt låg: eftersom många av de europeiska livsmedelsförädlarna arbetar med GMP (god tillverkningssed) eller är certifierade följer de en allergenpolicy. Med det menas att de har ett ledningssystem för att undvika korskontaminering.
 
Viktigt att veta
Eftersom detta är naturprodukter, så är avvikelser (t.ex. i färg, arom, mikrobiologi) mellan olika
satser möjliga och oundvikliga på grund av odling, skörd och bearbetning.
Alla givna värden är genomsnittliga värden och utgör inte grund för garanti eller produktansvar.
 
VARNING: även om bönderna och tillverkarna anstränger sig för att avlägsna frön, stenar eller främmande föremål från produkten, kan vissa rester finnas kvar, därför är det ditt ansvar att kontrollera produkten före konsumtion. Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella skador som orsakas av frön, stenar eller främmande föremål som finns i produkten.
 
ALLERGENER:
Kryddor och örter förpackas i en miljö som också hanterar nötter, jordnötter, sesam, frön, gluten, soja, mjölk och svavlad frukt.
 
GMO
Alla våra rena kryddor är 100% GMO fria. Genmodifiering är inte en vanlig praxis inom kryddodling. Undantaget är produkter som innehåller maltodextrin (majsbaserat) som Worcestershire-pulver och rökpulver. Majs kan komma från GMO -grödor men proteinerna denatureras under produktionen av maltodextrinbasen. Vi listar alla ingredienser i varje kryddblandningsprofil på vår webbplats så att du kan undvika dessa artiklar om du vill.

Kommer era kryddor från Kina?

Världen har skaffat kryddor från Kina sedan 1200- och 1300 -talen. Kina är en viktig aktör i den globala kryddhandeln och är helt integrerad i världens livsmedelskedja. Vi köper de ingredienser av högsta kvalitet som finns och det inkluderar kinesiska produkter som ingefära, sichuanpepparkorn och viss chili, för att bara nämna några. Detta är produkter som naturligt har sitt ursprung och växer i Kina. Våra inköpare har ett program för godkännande av leverantörer för att utvärdera potentiella risker från olika länder och leverantörer för att säkerställa att vi köper de bästa möjliga ingredienserna från de bästa möjliga platserna.

Är era kryddor “Fair Trade”?

Vi köper våra kryddor från hela världen och gör vårt bästa för att skaffa kryddor av högsta kvalitet från deras ursprungsland. Att vara ett mindre företag gör att vi kan vara kräsna med både kvalitet och göra ansvarsfulla inköp av våra kryddor och örter. Vi gör vårt bästa för att se till att våra kryddor odlas och säljs ansvarsfullt med avseende på både miljöpåverkan och behandling av arbetskraft, och har byggt upp många pålitliga relationer med våra bönder och producenter.